TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 11 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2022

TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 11

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho các con ạ!

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!


Câu 1.      330580. Cho $x,y>0$ thỏa mãn $x+2y\ge5.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của $H={{x}^{2}}+2{{y}^{2}}+\frac{1}{x}+\frac{24}{y}$.

Hướngdẫn giải

 


Câu 2.      054708. Cho $n$ là số tự nhiên lẻ. Chứng minh ${{n}^{3}}-n$ chia hết cho $24$.

Hướngdẫn giải

 


Câu 3.      321608. Cho biểu thức $\mathrm{Q}=\left( \frac{{{x}^{2}}}{{{x}^{3}}-4x}-\frac{10}{5x+10}+\frac{1}{x-2} \right):\left( x+2+\frac{6-{{x}^{2}}}{x-2} \right)$, với $x\ne 0$ và $x\ne \pm 2$.

a) Rút gọn biểu thức Q.

b) Tính giá trị của Q biết \[\left| x \right|=\frac{1}{2}\].

c) Tìm x để \[Q\text{ }>\text{ }0\].

Hướngdẫn giải

 


Câu 4.      221008. Cho các số nguyên $a,b,c$ thỏa mãn ${{\left( a-b \right)}^{3}}+{{\left( b-c \right)}^{3}}+{{\left( c-a \right)}^{3}}=210$.

Tính giá trị của biểu thức $B=\left| a-b \right|+\left| b-c \right|+\left| c-a \right|$.

Hướngdẫn giải

 


Câu 5.      153280. Cho $a+b+c=0.$ Chứng minh rằng ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}=3abc$.

Hướngdẫn giải

 


Câu 6.      162180. Cho hình bình hành $ABCD$ có $E,F$ thứ tự là trung điểm của $AB,CD.$

a) Chứng minh rằng các đường thẳng $AC,BD,EF$ đồng quy.

b) Gọi giao điểm của $AC$ với $DE$ và $BF$ theo thứ tự là $M$và $N.$ Chứng minh rằng \[EMFN\] là hình bình hành.

Hướngdẫn giải

 


Câu 7.      260580. Cho $x,y,z$ thỏa mãn $x+y+z=7;{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}=23;xyz=3$

Tính giá trị của biểu thức $H=\frac{1}{xy+z-6}+\frac{1}{yz+x-6}+\frac{1}{zx+y-6}$.

Hướngdẫn giải

 


Câu 8.      054580. Cho biểu thức $R=\left( \frac{x-1}{{{x}^{2}}-2x}+\frac{x+1}{{{x}^{2}}+2x}-\frac{4}{{{x}^{3}}-4x} \right):\frac{4026}{x}$. Tìm $x$ để biểu thức xác định, khi đó hãy rút gọn biểu thức.

Hướngdẫn giải

 Câu 9.      060908. Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

Hướngdẫn giải

 


HAY NHẤT,THCS,LỚP 8,TOÁN 8,NÂNG CAO,TUẦN 19
TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 11 Reviewed by nguyen tuan on 1/08/2022 06:33:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho các con ạ! Các con học sinh nộp bài tại ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.