TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 12 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Ba, 11 tháng 1, 2022

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 12

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây về in cho các con làm ạ!

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!


Câu 1.      173860. Cho $M=2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+{{2}^{4}}+\ldots \ldots +{{2}^{2021}}+{{2}^{2022}}$

a) Tính M.

b) Chứng tỏ rằng $\text{M}$ chia hết cho 3.

Hướng dẫn giải

 


Câu 2.      400406. Tìm số nguyên $n$ để phân số $\frac{4n+5}{2n-1}$ có giá trị là một số nguyên.

Hướng dẫn giải

 


Câu 3.      042406. Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý:

  a) $\left( -2021 \right).2022+1011.26$

 b) $\left( \frac{1313}{1414}+\frac{10}{160} \right)-\left( \frac{130}{140}-\frac{1515}{1616} \right)$

Hướng dẫn giải

 


Câu 4.      070360. So sánh $N=\frac{-7}{{{10}^{2005}}}+\frac{-15}{{{10}^{2006}}}$ và $M=\frac{-15}{{{10}^{2005}}}+\frac{-7}{{{10}^{2006}}}$.

Hướng dẫn giải

 


Câu 5.      205906. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số $B=\frac{2n+5}{n+3}$ có giá trị là số nguyên.

Hướng dẫn giải

 


Câu 6.      171006. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia \[Ox\] vẽ hai tia \[Oy,\text{ }OZ\]sao cho $\widehat{xOy}={{50}^{0}};\widehat{xOz}={{100}^{0}}$. Vẽ tia \[Oy\] là tia đối của tia \[Oy\]. Tính số đo $\widehat{y'Oz}$.

Hướng dẫn giải

 


Câu 7.      031060. Tìm tất cả các chữ số $x,y$ sao cho $\overline{2019xy}$ chia hết cho cả 2,3 và 5.

Hướng dẫn giải

 


Câu 8.      242206. Cho biểu thức $B=\frac{1}{{{5}^{2}}}+\frac{1}{{{6}^{2}}}+\frac{1}{{{7}^{2}}}+......+\frac{1}{{{100}^{2}}}$

Chứng tỏ rằng $\frac{1}{6}<B<\frac{1}{4}$.

Hướng dẫn giải

 


Câu 9.      222506. Chứng minh rằng: \[A=\left( 1+2+{{2}^{2}}+......+{{2}^{2021}} \right)\vdots 3\]

Hướng dẫn giải

 Câu 10.    031206. Tìm $n\in \mathbb{N}*$ biết $n<30$ để các số $3n+4;5n+1$ có ước chung lớn hơn 1.

Hướng dẫn giải

 

HAY NHẤT,THCS,LỚP 6,TOÁN 6,NÂNG CAO,
TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 12 Reviewed by nguyen tuan on 1/11/2022 09:34:00 CH Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây về in cho các con làm ạ! Các con học sinh nộp bài ...
Next
This is the most Bài viết mới nhất
Bài đăng Cũ hơn

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.