TOÁN 9 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

TOÁN 9 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề in cho các con luyện tập ạ

 

Các con nộp bài tại đây nhé

Câu 1. 213909. Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn

\[{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+xy-x-y=1\]

Hướng dẫn giải


Câu 2. 110590. Giải phương trình:

${{x}^{2}}=\sqrt{{{x}^{3}}-{{x}^{2}}}+\sqrt{{{x}^{2}}-x}$

Hướng dẫn giải


Câu 3. 572109. Cho 1011 số nguyên dương khác nhau không vượt quá 2019. Chứng minh trong các số đã cho có ít nhất hai số mà một số chia hết cho số còn lại.

Hướng dẫn giải


Câu 4. 542190. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $\left( x;y \right)$ thỏa mãn điều kiện:

${{x}^{2}}+5x+12=\left( x+2 \right){{y}^{2}}+\left( {{x}^{2}}+6x+8 \right)y$

Hướng dẫn giải


Câu 5.  570509. Tìm

$x,y\in \mathbb{Z}$ thỏa mãn ${{x}^{2}}-2{{y}^{2}}=5$.

Hướng dẫn giải


Câu 6. 212490. Giải các phương trình: $\sqrt{2-{{x}^{2}}+2x}+\sqrt{-{{x}^{2}}-6x-8}=1+\sqrt{3}$.

Hướng dẫn giải


Câu 7. 053509. Cho $x,y,z$ là các số thực dương nhỏ hơn $4$

Chứng minh rằng trong các số

$\frac{1}{x}+\frac{1}{4-y};\frac{1}{y}+\frac{1}{4-z};\frac{1}{z}+\frac{1}{4-x}$ luôn luôn tồn tại ít nhất một số lớn hơn hoặc bằng 1.

Hướng dẫn giải


Câu 8. 300509. Cho

$S=\left( 1-\frac{2}{2.3} \right)\left( 1-\frac{2}{3.4} \right).....\left( 1-\frac{2}{2020.2021} \right)$ là tích của $2019$ thừa số.

Tính S (kết quả để dưới dạng phân số tối giản).

Hướng dẫn giải


Câu 9. 164909. Rút gọn biểu thức

$\frac{\sqrt[3]{2}+\sqrt{7+2\sqrt{10}}+\sqrt[3]{3\sqrt[3]{4}-3\sqrt[3]{2}-1}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}+1}$.

Hướng dẫn giải


Câu 10. 161709. Cho biểu thức

$A=\left( \frac{\sqrt{x}+4}{x-4}+\frac{1}{\sqrt{x}-2} \right):\left( 1-\frac{2\sqrt{x}+5}{\sqrt{x}+2} \right)$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Hướngdẫn giải


TOÁN 9 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10 Reviewed by nguyen tuan on 12/17/2021 11:05:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề in cho các con luyện tập ạ   Các con nộp bài tại đây nhé C...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.