TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 8 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 8

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho các con ạ!Các con nộp bài tại đây nhé!


Câu 1.      212008. Cho biểu thức: $A=\left( \frac{1-{{x}^{3}}}{1-x}-x \right):\frac{1-{{x}^{2}}}{1-x-{{x}^{2}}+{{x}^{3}}}\left( x\ne \pm 1 \right)$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tính giá trị của biểu thức $A$ tại $x=-1\frac{2}{3}$

c) Tìm giá trị của $x$ để $A<0.$

Hướng dẫn giải


Câu 2.      203508. Cho biểu thức: $A=\left( \frac{1}{1-x}+\frac{2}{1+x}-\frac{5-x}{1-{{x}^{2}}} \right):\frac{1-2x}{{{x}^{2}}-1}$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tìm các giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $A$ nhận giá trị nguyên

c) Tìm $x$ để $\left| A \right|=A$

Hướng dẫn giải


Câu 3.      210380. Cho hình bình hành $ABCD\left( AC>BD \right),$ hình chiếu vuông góc của C lên $AB,AD$ lần lượt là $E$ và $F.$ Chứng minh:

1) $CE.CD=CB.CF$ và $\Delta ABC$ đồng dạng với $\Delta FCE$

2) $AB.AE+AD.AF=A{{C}^{2}}$

Hướng dẫn giải


Câu 4.      460780. Cho tam giác $ABC$ nhọn, BD và CE là hai đường cao cắt nhau tại H.

a) Chứng minh rằng: $\Delta HED\sim \Delta HBC$.

b) Chứng minh rằng: $\Delta ADE\sim \Delta ABC$.

c) Gọi M là trung điểm của BC, qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HM, cắt AB tại I, cắt AC tại K. Chứng minh tam giác IMK là tam giác cân.

Hướng dẫn giải


Câu 5.      060980. Cho tam giác $ABC$ nhọn có các đường cao $AA',BB',CC'$ và H là trực tâm.

a) Chứng minh $BC'.BA+CB'.CA=B{{C}^{2}}$

b) Chứng minh rằng: $\frac{HB.HC}{AB.AC}+\frac{HA.HB}{BC.AC}+\frac{HC.HA}{BC.AB}=1$

c) Gọi D là trung điểm của\[BC\]. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với DH cắt $AB,AC$ lần lượt tại M và N. Chứng minh H là trung điểm của $MN.$

Hướng dẫn giải


Câu 6.      194408. Cho biểu thức $A=\left( \frac{1}{1-x}+\frac{2}{x+1}-\frac{5-x}{1-{{x}^{2}}} \right):\frac{1-2x}{{{x}^{2}}-1}$

a) Rút gọn biểu thức $A$

b) Tìm các giá trị nguyên của $x$ để biểu thức $A$ nhận giá trị nguyên

c) Tìm $x$ để $\left| A \right|=A$

Hướng dẫn giải


Câu 7.      111908. Cho hình bình hành $ABCD$ có đường chéo $AC$ lớn hơn đường chéo $BD.$ Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng \[AC\]. Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và \[AD\].

a) Tứ giác $BEDF$là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh rằng: $CH.CD=CB.CK$.

c) Chứng minh rằng: $AB.AH+AD.AK=A{{C}^{2}}$.

Hướng dẫn giải


Câu 8.      151580. Hai người làm chung một công việc trong 12 ngày thì xong. Năng suất làm việc trong một ngày của người thứ hai chỉ bằng $\frac{2}{3}$ người thứ nhất. Hỏi nếu làm riêng, mỗi người làm trong bao lâu sẽ xong công việc

Hướng dẫn giải


Câu 9.      062008. Thực hiện phép tính: $A=\frac{1}{x-2}+\frac{{{x}^{2}}-x-2}{{{x}^{2}}-7x+10}-\frac{2x-4}{x-5}$

Hướng dẫn giải


Câu 10.    055808. Chứng minh rằng: $P=\frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{4}^{2}}}+.....+\frac{1}{{{2022}^{2}}}<1$

Hướng dẫn giải


TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 8 Reviewed by nguyen tuan on 12/02/2021 11:23:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí  tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho các con ạ! Các con nộp bài tại đây nhé ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.