TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho các con ạ!

Các on học sinh nộp bài tại đây nhé!


Câu 1. 162180. Cho hình bình hành $ABCD$ có $E,F$ thứ tự là trung điểm của $AB,CD.$ 
    a) Chứng minh rằng các đường thẳng $AC,BD,EF$ đồng quy. 
    b) Gọi giao điểm của $AC$ với $DE$ và $BF$ theo thứ tự là $M$và $N$. Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành. 


Câu 2. 020680. Cho biểu thức $P=\left( \frac{x-4}{{{x}^{3}}-1}+\frac{1}{x-1} \right):\left( 1-\frac{x-8}{{{x}^{2}}+x+1} \right)\left( x\ne 1 \right)$ 
    a) Rút gọn biểu thức P. 
    b) Tính giá trị của P khi $x$ là nghiệm của phương trình ${{x}^{2}}-3x+2=0$. 


Câu 3. 161708. Tìm đa thức f(x) biết rằng: f(x) chia cho $x+2$ dư 10, f(x) chia cho $x-2$dư 22, f(x) chia cho ${{x}^{2}}-4$ được thương là $-5x$ và còn dư. 


Câu 4. 190980. Giải phương trình nghiệm nguyên: ${{x}^{2}}+xy-2020x-2021y-2022=0$. 


Câu 5. 260580. Cho $x,y,z$ thỏa mãn $x+y+z=7;{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}=23;xyz=3$ Tính giá trị của biểu thức $H=\frac{1}{xy+z-6}+\frac{1}{yz+x-6}+\frac{1}{zx+y-6}$. 


Câu 6. 371880. Cho các số thực $a,b,c\ge 1.$ Chứng minh rằng $\frac{1}{2a-1}+\frac{1}{2b-1}+\frac{1}{2c-1}+3\ge \frac{4}{a+b}+\frac{4}{b+c}+\frac{4}{c+a}$ 
Hướng dẫn giải 


Câu 7. 101508. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: $a){{a}^{3}}-{{a}^{2}}-4a+4b)2{{a}^{3}}+7{{a}^{2}}b+7a{{b}^{2}}+2{{b}^{3}}$ 


Câu 8. 182780. Cho hai đa thức $P(x)={{x}^{5}}-5{{x}^{3}}+4x+1,$$Q\left( x \right)=2{{x}^{2}}+x-1.$ Gọi ${{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}$$,{{x}_{4}},{{x}_{5}}$ là các nghiệm của $P\left( x \right).$ Tính giá trị của $Q\left( {{x}_{1}} \right).Q\left( {{x}_{2}} \right).Q\left( {{x}_{3}} \right).Q\left( {{x}_{4}} \right).Q\left( {{x}_{5}} \right)$. 


Câu 9. 092008. Cho \[a+b+c=0\]. Hãy tính: \[P=\frac{1}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-{{a}^{2}}}+\frac{1}{{{a}^{2}}+{{c}^{2}}-{{b}^{2}}}+\frac{1}{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}}\] 


Câu 10. 103780. Cho $x,y,z$ dương và $x+y+z=1.$ Chứng minh rằng: $\frac{1}{{{x}^{2}}+2yz}+\frac{1}{{{y}^{2}}+2xz}+\frac{1}{{{z}^{2}}+2xy}\ge 9$ 


HAY NHẤT,THCS,LỚP 8,TOÁN 8,NÂNG CAO,
TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10 Reviewed by nguyen tuan on 12/31/2021 08:07:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho các con ạ! Các on học sinh nộp bài tại đ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.