TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 8 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 8

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề về in cho các con tại đây ạ!


Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!

Câu 1. 104506. Tìm $x$ biết: ${{\left( x-\frac{1}{3} \right)}^{2}}-\frac{1}{4}=0$

Hướng dẫn giải

Câu 2. 104460. Cho $S=1+3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+.....+{{3}^{2020}}+{{3}^{2021}}$
a) Chứng tỏ S chia hết cho 4
b) Tìm chữ số tận cùng của S
c) Chứng tỏ $S=\frac{{{3}^{2022}}-1}{2}$

Hướng dẫn giải

Câu 3. 155006. Cho $A=\frac{2n+3}{n+1}$
a) Tìm $n$ là số nguyên sao cho giá trị A cũng là một số nguyên.
b) Chứng minh rằng với mọi n là số nguyên dương thì A là một phân số tối giản

Hướng dẫn giải

Câu 4. 203060. Cho $a,b,n\in \mathbb{N}*.$ Hãy so sánh: $\frac{a+n}{b+n}$ và $\frac{a}{b}$

Hướng dẫn giải

Câu 5. 201760. Cho tia $Oz$ nằm trong góc vuông $xOy.$ Vẽ tia $Ot$ sao cho $Ox$ là tia phân giác của $\widehat{tOz}.$ Vẽ tia $Om$ sao cho tia $Oy$ là phân giác của $\widehat{zOm}$
a) Chứng minh rằng tia $Om$ và tia $Ot$ là hai tia đối nhau
b) Gọi $Ox'$ là tia đối của tia $Ox,$ biết rằng $\widehat{x'Om}={{30}^{0}}.$ Tính $\widehat{tOz}$
c) Vẽ thêm $2021$ tia phân biệt gốc $O$ (không trùng với các tia $Ox,Oz,Oy,Om,Ox'$ và $Ot).$ Hỏi trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu góc?

Hướng dẫn giải

Câu 6. 281860. Cho $A={{10}^{2022}}+{{10}^{2021}}+{{10}^{2020}}+{{10}^{2019}}+8$
a) Chứng minh rằng $A$ chia hết cho 24.
b) Chứng minh rằng $A$ không phải là số chính phương.

Hướng dẫn giải

Câu 7. 110606. Chứng minh rằng: $\left( {{3}^{2023}}-{{7}^{2021}} \right)\vdots 5$

Hướng dẫn giải

Câu 8. 321106. Tìm số tự nhiên $a,b,c,d$ nhỏ nhất sao cho $\frac{a}{b}=\frac{5}{3};\frac{b}{c}=\frac{12}{21};\frac{c}{d}=\frac{6}{11}$

Hướng dẫn giải

Câu 9. 173706. Có ba chồng sách: Văn, Âm nhạc, Toán, mỗi chồng chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn văn dày 15mm, mỗi cuốn âm nhạc dày $6mm,$ mỗi cuốn toán dày $8mm.$ Người ta xếp cho 3 chồng sách cao bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

Hướng dẫn giải

Câu 10. 174406. Một người đi từ $A$ đến $B$ với vận tốc $24km/h.$ Một lát sau một người khác cũng đi từ $A$ đến $B$ với vận tốc $40km/h.$ Theo dự định hai người sẽ gặp nhau tại $B$ nhưng khi đi được nửa quãng đường $AB$ thì người thứ hai đi tăng vận tốc lên thành $48km/h.$ Hỏi hai người sẽ gặp nhau tại địa điểm cách $B$ bao nhiêu $km?$ Biết rằng quãng đường $AB$ dài $160km.$

Hướng dẫn giải

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 8 Reviewed by nguyen tuan on 12/01/2021 08:36:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí  tại đây  Quý vị phụ huynh tải đề về in cho các con tại đây ạ! Các con học sinh nộp bài tại đ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.