TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 9 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Năm, 9 tháng 12, 2021

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 9

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý phụ huynh tải đề tại đây về in cho con làm ạ!

 

Các con nộp bài tại đây nhé!

Câu 1. 431760. Cho $B=2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+...+{{2}^{2022}}$ Chứng minh rằng $B$ chia hết cho $21$.


Câu 2. 060960. Trên đường thẳng $xy$ lấy điểm O. Vẽ các tia $Om,On$ trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng $xy.$ Cho biết $\widehat{mOy}=2.\widehat{nOy}$. Tìm số đo góc $\widehat{nOy}$ để cho $\widehat{nOx}=3\widehat{mOx}$.


Câu 3. 030960. Tìm $n\in \mathbb{Z}$ để phân số $A=\frac{4n-1}{2n+3}$ có giá trị nguyên.


Câu 4. 201006. Chứng tỏ $4x+3y$ chia hết cho $7$ khi $2x+5y$ chia hết cho 7.


Câu 5. 203260. Tìm hai số tự nhiên $a$ và $b,$ biết:$BCNN\left( a,b \right)=300;$$UCLN\left( a,b \right)=15$ và $a+15=b$.


Câu 6. 212160. Chứng minh rằng: $M=\left( 2020+{{2020}^{2}}+{{2020}^{3}}+.....+{{2020}^{2022}} \right)\vdots 2021$.


Câu 7. 211506. Cho $A=\frac{n-2}{n+5}$

a) Tìm $n$ nguyên để $A$ là một phân số.

b) Tìm $n$ nguyên để $A$ là một số nguyên.Câu 8. 540506. Tìm số nguyên tố $\overline{ab}\left( a>b>0 \right)$ sao cho $\overline{ab}-\overline{ba}$ là số chính phương.


Câu 9. 212580. Cho tam giác $ABC$ có $BC=4cm.$ Trên tia đối của tia $BC$ lấy điểm D sao cho $BD=2cm$.

a) Tính độ dài $CD$.

b) Gọi M là trung điểm của CD. Tính độ dài $BM$.

c) Biết $\widehat{DAC}={{112}^{0}}.Ax$ và $Ay$ thứ tự là tia phân giác của $\widehat{BAC}$ và $\widehat{BAD}.$ Tính số đo góc $xAy$.

d) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $AC$ có chứa điểm D, nếu vẽ thêm $n$ tia gốc A phân biệt không trùng với các tia AC,Ax,AB,Ay,AD thì có tất cả bao nhiêu góc đỉnh $A$.Câu 10. 102606. Một người mang cam đi chợ bán. Người thứ nhất mua $\frac{1}{6}$ số cam và 5 quả. Người thứ hai mua $20%$ số cam còn lại và thêm 12 quả. Người thứ ba mua $25%$ số cam còn lại và thêm 9 quả. Người thứ tư mua $\frac{1}{3}$ số cam còn lại và 12 quả thì vừa hết. Tính số cam người đó mang đi bán?


 HAY NHẤT,THCS,LỚP 6,TOÁN 6,NÂNG CAO,


TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 9 Reviewed by nguyen tuan on 12/09/2021 06:47:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý phụ huynh tải đề tại đây về in cho con làm ạ!   Các con nộp bài tại đây nhé! C...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.