TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề về in cho các con tại đây ạ!

 

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!


Câu 1.      204860. Cho biểu thức: $M=5+{{5}^{2}}+{{5}^{3}}+......+{{5}^{80}}$. Chứng tỏ rằng:

a) M chia hết cho 6

b) $M$không phải là số chính phương.

Hướngdẫn giải


Câu 2.      582206. Tìm $x,y\in \mathbb{N}$ biết $\left( 2y+1 \right)\left( x-4 \right)=10$.

Hướng dẫn giải


Câu 3.      052306. Cho $A=2021+{{2021}^{2}}+{{2021}^{3}}+.......+{{2021}^{2022}}$. Chứng tỏ rằng $A\vdots 2022$. Tìm chữ số tận cùng của \[\mathbf{A}\].

Hướngdẫn giải


Câu 4.      402160. Tìm các số tự nhiên $x,y$ sao cho: ${{7}^{x}}+{{12}^{y}}=50$.

Hướng dẫn giải


Câu 5.      192106. Trên đường thẳng $xy$ lấy điểm \[\mathbf{A}\]. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng $xy$ lấy $M,N$ sao cho $\widehat{MAx}=\widehat{xAN}={{120}^{0}}$.

a) Tính số đo $\widehat{MAN}$.

b) Gọi $AP$ là tia đối của tia $AM.$ Chứng minh rằng $AP$ là tia phân giác của $\widehat{xAN}$.

Hướngdẫn giải


Câu 6.      212160. Một hộp bi có 2021 viên bi. Hai bạn chơi bốc bi ra khỏi hộp, mỗi lần chỉ được lấy từ 2 đến 7 viên bi. Hai bạn lần lượt thay nhau bốc, ai bốc được viên bị cuối cùng thì người đó thắng cuộc. Chứng minh rằng có cách chơi để bạn bốc trước bao giờ cũng thắng?

Hướngdẫn giải


Câu 7.      205906. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số $B=\frac{2n+5}{n+3}$ có giá trị là số nguyên.

Hướng dẫn giải


Câu 8.      242206. Cho biểu thức $B=\frac{1}{{{5}^{2}}}+\frac{1}{{{6}^{2}}}+\frac{1}{{{7}^{2}}}+......+\frac{1}{{{100}^{2}}}$

Chứng tỏ rằng $\frac{1}{6}<B<\frac{1}{4}$.

Hướngdẫn giải


Câu 9.      332260. Cho $a,b$ là các số nguyên dương. Chứng minh rằng $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\ge 2$.

Hướng dẫn giải


Câu 10.    222106. Cho đoạn thẳng $AB$ có độ dài $10cm.$ Gọi điểm $C$ là trung điểm của $AB,$ gọi D là điểm thuộc đoạn $AB\,sao\,cho\,AD=6cm.$ Gọi E là trung điểm của $BD.$ Gọi F là trung điểm của $AD.$ Tính độ dài các đoạn thẳng $BC$ và $EF?$

Hướng dẫn giải

 HAY NHẤT,THCS,LỚP 6,TOÁN 6,NÂNG CAO,

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 10 Reviewed by nguyen tuan on 12/20/2021 09:47:00 CH Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề về in cho các con tại đây ạ!   Các con học sinh nộp bài tạ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.