TOÁN 9 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 5 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

TOÁN 9 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 5

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây về in cho co luyện tập ạ

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé

Câu 1. 061709. Cho $x=\frac{\sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{5}}$. Tính giá trị của \[\text{P}={{\left( \text{12}{{\text{x}}^{2}}\text{+ 4x}55 \right)}^{2021}}\].  
Câu 2. 084009. Giải hệ phương trình \[\left\{ \begin{align} & \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{x+1}}\mathbf{+y=1} \\ & \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{x+1}}\mathbf{+5y=3} \\ \end{align} \right.\]. 
Câu 3. 501490. Giải hệ phương trình: \[\left\{ \begin{align} & 2\text{x+y = }{{\text{x}}^{\text{2}}} \\ & \text{2y+x = }{{\text{y}}^{\text{2}}} \\ \end{align} \right.\].
Câu 4. 392390. Cho ba số dương a, b, c. Chứng minh rằng $\left( a+b+c \right)\left( \frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \right)\ge 9$ .
Câu 5. 361590. Giải phương trình $3{{x}^{2}}-4x\sqrt{4x-3}+4x-3=0.$ .
Câu 6. 111409. Tìm x để biểu thức $A=\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$ đạt giá trị lớn nhất.
Câu 7. 292390. Cho $a,b$ là các số dương thỏa mãn điều kiện${{(a+b)}^{3}}+4ab\le 12.$ Chứng minh bất đẳng thức $\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+2021ab\le 2022.$ .
Câu 8. 422109. Cho biểu thức: P = (a + b)(b + c)(c + a) – abc với a, b, c là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu a + b + c chia hết cho 4 thì P chia hết cho 4.
Câu 9. 012290. Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện \[\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\le 3\]. Chứng minh rằng: \[\frac{a}{1+{{b}^{2}}}+\frac{b}{1+{{c}^{2}}}+\frac{c}{1+{{a}^{2}}}+\frac{1}{2}(ab+bc+ca)\ge 3\] .
Câu 10. 054409. Rút gọn biểu thức: A = $\frac{\sqrt{5}+3}{\sqrt{2}+\sqrt{3+\sqrt{5}}}+\frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}}$
TOÁN 9 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 5 Reviewed by nguyen tuan on 11/08/2021 04:35:00 CH Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây  Quý vị phụ huynh tải đề tại đây về in cho co luyện tập ạ Các con học sinh nộp bài t...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.