TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây cho các con làm ạ!

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!

Câu 1.      130908. Cho $a,b,c$ là các số nguyên khác 0, $a\ne c$ sao cho $\frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}}{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}=\frac{a}{c}.$ Chứng minh rằng ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}$ không phải là số nguyên tố. ĐÁP ÁN

Câu 2.      095380. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: ${{x}^{3}}-2{{x}^{2}}-x+2$. ĐÁP ÁN

Câu 3.      111608. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

$a)3{{x}^{2}}-7x+2$ b) $a\left( {{x}^{2}}+1 \right)-x\left( {{a}^{2}}+1 \right)$ ĐÁP ÁN

Câu 4. 095208. Phân tích biểu thức sau thành nhân tử: $P=2{{a}^{3}}+7{{a}^{2}}b+7a{{b}^{2}}+2{{b}^{3}}$ ĐÁP ÁN

Câu 5.      055908. Phân tích đa thức ${{a}^{2}}\left( b-c \right)+{{b}^{2}}\left( c-a \right)+{{c}^{2}}\left( a-b \right)$ thành nhân tử ĐÁP ÁN

Câu 6.      560580. Cho tam giác $ABC,$ đường cao AH, vẽ phân giác $Hx$ của góc $\widehat{AHB}$ và phân giác $Hy$ của $\widehat{AHC}$. Kẻ AD vuông góc với $Hx$, AE vuông góc với $Hy$. Chứng minh rằng tứ giác $ADHE$ là hình vuông. ĐÁP ÁN

Câu 7.      150680. Cho hình vuông $ABCD$ có AC cắt BD tại \[O\]. $M$ là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC $\left( M\ne B,C \right)$. Tia AM cắt đường thẳng CD tại\[N\]. Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $BE=CM.$

a) Chứng minh: $\Delta OEM$ vuông cân

b) Chứng minh: $ME//BN$

c) Từ C kẻ $CH\bot BN\left( H\in BN \right)$. Chứng minh rằng ba điểm $O,M,H$ thẳng hàng. ĐÁP ÁN

Câu 8.      213208. Cho tam giác $ABC$ vuông tại A có góc ABC bằng ${{60}^{0}}$, phân giác $BD.$ Gọi $M,N,I$ theo thứ tự là trung điểm của $BD,BC,CD$

a) Tứ giác $AMNI$ là hình gì? Chứng minh.

b) Cho $AB=4cm.$ Tính các cạnh của tứ giác $AMNI$ ĐÁP ÁN

Câu 9.      060680. Cho $a,b>0$ thỏa mãn $a+b=1.$ Chứng minh ${{\left( a+\frac{1}{b} \right)}^{2}}+{{\left( b+\frac{1}{a} \right)}^{2}}\ge \frac{25}{2}$ ĐÁP ÁN

Câu 10.    095108. Cho biểu thức: $Q=\left( \frac{1}{x+1}+\frac{6x+3}{{{x}^{3}}+1}-\frac{2}{{{x}^{2}}-x+1} \right):\left( x+2 \right)$

a) Tìm điều kiện xác định của $Q,$ rút gọn $Q$

b) Tìm $x$ khi $Q=\frac{1}{3}$

c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q$ĐÁP ÁN


HAY NHẤT,THCS,LỚP 8,TOÁN 8,NÂNG CAO,


TOÁN 8 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6 Reviewed by nguyen tuan on 11/22/2021 08:41:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây cho các con làm ạ! Các con học sinh nộp bài tại đâ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.