TOÁN 7 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2021

TOÁN 7 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây về in cho các con ạ!

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!

Câu 1.      510870. Cho đa thức $f\left( x \right)=a{{x}^{5}}+b{{x}^{3}}+2021x+2022$ biết: $f\left( 2021 \right)=2022.$ Hãy tính $f\left( -2021 \right)$

Câu 2.      082807. Cho tam giác cân $ABC$ có $AB=AC.$ Trên tia đối của các tia $BA$ và $CA$ lấy hai điểm $D$ và $E,$ sao cho $BD=CE.$

a) Chứng minh $DE//BC$

b) Từ $D$ kẻ $DM$ vuông góc với $BC,$ từ $E$ kẻ $EN$ vuông góc với $BC.$ Chứng minh $DM=EN.$

c) Chứng minh tam giác $AMN$ là tam giác cân

d) Từ $B$ và $C$ kẻ các đường vuông góc với $AM$ và $AN$ chúng cắt nhau tại $I.$ Chứng minh $AI$ là tia phân giác chung của 2 góc $BAC,MAN$

Câu 3.      321708. Tìm GTLN của: $A=\frac{|x-2021|+2022}{|x-2021|+2023}$
Câu 4.      300907. Tìm A biêt rằng: $A=\frac{a}{b+c}=\frac{c}{a+b}=\frac{b}{c+a}$
Câu 5.      094307. Trong ba số $a,b,c$ có một số dương, một số âm vầ một số bằng 0, ngoài ra còn biết: $\left| a \right|={{b}^{2}}\left( b-c \right)$. Hỏi số nào dương, số nào âm, số nào bằng 0

Câu 6.      401170. Cho $\Delta ABC$ có ba góc nhọn, $AB<AC$, trung tuyến $AM.$ Trên nửa mặt phẳng bờ $AB$ chứa điểm $C,$ vẽ đoạn thẳng $AE$ vuông góc với $AB$ và $AE=AB.$ Trên nửa mặt phẳng bờ $AC$chứa điểm B, vẽ đoạn thẳng $AD$vuông góc với $AC$ và $AD=AC.$

1) Chứng minh $BD=CE$

2) Trên tia đối của tia MA lấy $N$ sao cho $MN=MA.$ Chứng minh: $\widehat{ACN}={{180}^{0}}-\widehat{BAC}$ và $\Delta ADE=\Delta CAN$

3) Gọi I là giao điểm của $DE$ và $AM.$ Chứng minh:$\frac{A{{D}^{2}}+I{{E}^{2}}}{D{{I}^{2}}+A{{E}^{2}}}=1$

Câu 7.      071607. Cho tam giác ABC  \[AB<A\mathbf{C}\]. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho \[CD=A\mathbf{B}\]. Gọi P, Q là trung điểm của AD, BC, và I là giao điểm các đường vuông góc với AD và BC tại P và Q.

a) Chứng minh ∆AIB = ∆DIC

b) Chứng minh AI là tia phân giác của góc \[BA\mathbf{C}\].

c) Kẻ IE vuông góc với AB, chứng minh $\text{AE}=\frac{\text{1}}{\text{2}}\text{AD}$.

Câu 8.      071570. Cho tam giác ABC có \[AB<A\mathbf{C}\]. Gọi M là trung điểm của \[B\mathbf{C}\]. Từ M kẻ đường vuông góc với tia phân giác của góc BAC tại N, cắt tia AB tại E và cắt tia AC tại F.

Chứng minh rằng:

$\begin{align}

  & a)\,BE=CF \\

 & b)AE=\frac{AB+AC}{2} \\

\end{align}$

Câu 9.      161707. Xác định $a$ để đồ thị hàm số $y=ax$ đi qua điểm $M\left( -2;-8 \right).$ Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

Câu 10.    351570. Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với 5;6;7, nhưng sau đó chia theo tỉ lệ 4,5,6 nên có một lớp nhận nhiều hơn 4 gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.

 

HAY NHẤT,THCS,LỚP 7,TOÁN 7,
TOÁN 7 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6 Reviewed by nguyen tuan on 11/21/2021 09:42:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây về in cho các con ạ! Các con học sinh nộp bài tại ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.