TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho con làm ạ!

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!

Câu 1. 271406. Cho biểu thức: $B=\frac{1}{{{5}^{2}}}+\frac{1}{{{6}^{2}}}+\frac{1}{{{7}^{2}}}+......+\frac{1}{{{100}^{2}}}$

Chứng tỏ rằng $\frac{1}{6}<B<\frac{1}{4}$

Câu 2. 201760. Cho tia $Oz$ nằm trong góc vuông $xOy.$ Vẽ tia $Ot$ sao cho $Ox$ là tia phân giác của $\widehat{tOz}.$ Vẽ tia $Om$ sao cho tia $Oy$ là phân giác của $\widehat{zOm}$

a) Chứng minh rằng tia $Om$ và tia $Ot$ là hai tia đối nhau

b) Gọi $Ox'$ là tia đối của tia $Ox,$ biết rằng $\widehat{x'Om}={{30}^{0}}.$ Tính $\widehat{tOz}$

c) Vẽ thêm $2021$ tia phân biệt gốc $O$ (không trùng với các tia $Ox,Oz,Oy,Om,Ox'$ và $Ot).$ Hỏi trong hình vẽ có tất cả bao nhiêu góc?

Câu 3. 085860. Cho điểm O nằm trên đường thẳng $xy.$ Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa đường thẳng $xy,$ kẻ tia $Oz,Ot$ sao cho $\widehat{zOt}={{130}^{0}},\widehat{yOt}={{100}^{0}}$

a) Tia $Oz$ có là phân giác của $\widehat{yOt}$ không? Tại sao?

b) Gọi $Om$ là phân giác của $\widehat{zOt},On$ là tia đối của tia $Ot.$ Tính số đo $\widehat{mOn}$

c) Lấy thêm 2021 điểm phân biệt trên đường thẳng $xy$ (các điểm này không trùng với điểm O) và một điểm A nằm ngoài đường thẳng $xy$. Hỏi vẽ được bao nhiêu tam giác nhận 3 trong các điểm trên làm đỉnh.

Câu 4. 180206. Cho $M=\frac{1}{{{2}^{2}}}+\frac{1}{{{3}^{2}}}+\frac{1}{{{4}^{2}}}+.....+\frac{1}{{{2021}^{2}}}+\frac{1}{{{2022}^{2}}}.$ Chứng minh $M<1$.
Câu 5. 242160. Tính tuổi của anh và em biết rằng $\frac{5}{8}$ tuổi anh hơn $\frac{3}{4}$ tuổi em là 3 năm và $\frac{1}{2}$ tuổi anh hơn $\frac{3}{8}$ tuổi em là 6 năm.
Câu 6. 111806. Tìm các số nguyên $x,y$ sao cho: $\left( x+1 \right)\left( xy-1 \right)=3$
Câu 7. 391560. Tìm $x$ biết: $\left| x-3 \right|=2x+4$
Câu 8. 204706. Một bác nông dân mang cam đi bán. Lần thứ nhất bán $\frac{1}{2}$ số cam và $\frac{1}{2}$ quả; lần thứ hai bán $\frac{1}{3}$ số cam còn lại và $\frac{1}{3}$ quả; lần thứ ba bán được $\frac{1}{4}$ số cam còn lại và $\frac{3}{4}$ quả. Cuối cùng còn lại $24$ quả. Hỏi số cam bác nông dân đã mang đi bán.
Câu 9. 192260. Chứng tỏ rằng: $\frac{2n+5}{n+3}\left( n\in \mathbb{N} \right)$ là phân số tối giản.
Câu 10. 105906. Cho biểu thức: $B=\frac{5}{n-3}\left( n\in \mathbb{Z},n\ne 3 \right)$

Tìm tất cả các giá trị nguyên của n để B nguyên

HAY NHẤT,THCS,LỚP 6,TOÁN 6,NÂNG CAO,
TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 6 Reviewed by nguyen tuan on 11/19/2021 09:46:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây   Quý vị phụ huynh tải đề tại đây để in cho con làm ạ! Các con học sinh nộp bài tại ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.