TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 5 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 5

Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây 

Quý vị phụ huynh tải đề in cho các con làm tại đây ạ!

Các con học sinh nộp bài tại đây nhé!

Câu 1.           221006. Tìm $x,y$ biết $\overline{124xy}\vdots 45$.

Câu 2.           204060. Cho biểu thức: $A=\frac{2n+1}{n-3}+\frac{3n-5}{n-3}-\frac{4n-5}{n-3}.$ Tìm giá trị của $n$ để:

a) A là một phân số

b) A là một số nguyên

Câu 3.           491060. Vẽ đoạn thẳng $AB=5cm.$ Lấy hai điểm C, D nằm giữa A và B sao cho: $AC+BD=6cm$

a) Chứng tỏ điểm C nằm giữa B và D

b) Tính độ dài đoạn thẳng $CD$

Câu 4.           105906. So sánh $N=\frac{-7}{{{10}^{2021}}}+\frac{-15}{{{10}^{2022}}}$ và $M=\frac{-15}{{{10}^{2021}}}+\frac{-7}{{{10}^{2022}}}$
Câu 5.           095960. Tìm số nguyên $n$ để $P=\frac{-n+2}{n-1}$ là số nguyên.

Câu 6.           212580. Cho tam giác $ABC$ có $BC=4cm.$ Trên tia đối của tia $BC$ lấy điểm D sao cho $BD=2cm$

a) Tính độ dài $CD$

b) Gọi M là trung điểm của \[CD\]. Tính độ dài $BM$

c) Biết $\widehat{DAC}={{112}^{0}}.Ax$ và $Ay$ thứ tự là tia phân giác của $\widehat{BAC}$ và $\widehat{BAD}.$ Tính số đo góc $xAy$

d) Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $AC$ có chứa điểm D, nếu vẽ thêm $n$ tia gốc A phân biệt không trùng với các tia \[AC,Ax,AB,Ay,AD\] thì có tất cả bao nhiêu góc đỉnh $A$


Câu 7.           112006. Tìm các số tự nhiên có bốn chữ số sao cho khi chia nó cho $130,$ cho $150$ được các số dư lần lượt là $88$và 108
Câu 8.           104760. So sánh: $\frac{-22}{45}$ và $-\frac{51}{101}$
Câu 9.           101606. Chứng minh rằng số viết bởi $27$ chữ số giống nhau thì chia hết cho 27.
HAY NHẤT,THCS,LỚP 6,TOÁN 6, NÂNG CAO,


TOÁN 6 NÂNG CAO ĐỀ SỐ 5 Reviewed by nguyen tuan on 11/11/2021 06:34:00 SA Rating: 5 Đăng ký học thử và kiểm tra kiến thức miễn phí tại đây  Quý vị phụ huynh tải đề in cho các con làm tại đây ạ! Các con học sinh nộp bài tại ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.