Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2019-2020 - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Mới nhất
Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2019-2020

Đăng ký học thử miễn phí GIA SƯ TRỰC TUYẾN TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP tại đây:>>>>> 


Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2019-2020

Theo thông tin chính thức từ Sở GD&ĐT Hà Nội, từ năm học 2019-2020, phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ có nhiều thay đổi, trong đó ngoài thi Văn, Toán, học sinh sẽ làm thêm bài thi tổ hợp gồm 4 môn.
Từ năm học 2019-2020, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập được thực hiện theo nội dung sau:
Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
1. Bài thi:
Tổ chức thi 03 bài, gồm: 02 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn; 01 bài thi tổ hợp: Tổ hợp 1 (Ngoại ngữ, Vật lí, Lịch sử và Giáo dục công dân) hoặc Tổ hợp 2 (Ngoại ngữ, Địa lí, Hóa học và Sinh học). Sở GDĐT công bố chọn bài thi tổ hợp vào cuối tháng 3 hàng năm.
2. Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.
3. Đề thi: Đề thi gồm các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở (THCS) hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Đối với bài thi tổ hợp, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan ở cấp độ nhận biết và thông hiểu.
4. Tuyển sinh:
- Đối với trường THPT công lập: Tuyển những thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường, lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
- Đối với trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập: Nhà trường lựa chọn một trong hai phương án tuyển sinh:
+ Phương án 1: Xét tuyển dựa theo điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.
+ Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS.


Giải đáp một số thắc mắc về phương thức tuyển sinh mới
Lý do xây dựng phương thức tuyển sinh mới?
1. Cơ sở pháp lý:
- Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng: “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan”.
- Quyết định 404/2015/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; trong đó Quyết định đã nêu rõ định hướng xây dựng chương trình mới, sách giáo khoa mới là “Chương trình mới, sách giáo khoa mới được xây dựng, biên soạn theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên” và “Chương trình mới, sách giáo khoa mới phải đáp ứng yêu cầu và góp phần tạo động lực đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục”. Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm học 2019-2020.
2. Cơ sở thực tiễn:
Phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên đã được áp dụng tại Hà Nội từ năm học 2005-2006 đã bộc lộ nhiều hạn chế như sau:
+ Tạo nên hiện tượng học lệch các môn, học sinh chỉ tập trung vào học môn Ngữ văn và Toán, các môn còn lại học sinh chưa tập trung học; khi lên bậc THPT rất nhiều học sinh yếu ở các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD do đó học sinh có tư tưởng không muốn học những môn này, ảnh hưởng đến kết quả thi THPT quốc gia, giảm cơ hội tuyển chọn vào các trường Đại học, làm thiệt thòi cho chính học sinh và cha mẹ học sinh.
+ Mức cộng điểm ưu tiên quá cao do đó trong Thông tư 05/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Bộ GDĐT đã điều chỉnh lại mức cộng điểm ưu tiên giữa hai đối tượng liên tiếp là 0,5 điểm.
+ Điểm khuyến khích dành cho những học sinh đạt giải trong các cuộc thi đã gây ra sự lộn xộn trong việc tổ chức các cuộc thi, trong Thông tư 05/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Bộ GDĐT đã bãi bỏ điểm khuyến khích (riêng năm học 2018-2019 giữ điểm khuyến khích nếu thí sinh có chứng nhận nghề phổ thông).
+ Điểm THCS được tính từ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở 4 năm học cấp THCS do đó việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở bậc THCS chưa thật sự khách quan, phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan của mỗi giáo viên, có nhiều hiện tượng giáo viên dễ dãi trong đánh giá mà không đúng với năng lực của học sinh; việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh giữa các nhà trường cũng khác nhau (có trường/giáo viên đánh giá chặt, có trường/giáo viên đánh giá dễ dãi, có trường/giáo viên ra đề dễ, có trường/giáo viên ra đề khó).
Phần điểm THCS có được tính trong Điểm xét tuyển không?
Phương án tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2019-2020 đã nêu rõ:
- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập theo phương thức Thi tuyển; xét tuyển vào trường THPT công lập theo kết quả điểm thi của 03 bài thi, không lấy điểm THCS.
- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tự chủ tài chính, THPT ngoài công lập do nhà trường tự chủ lựa chọn theo một trong hai phương án: Theo điểm xét tuyển của thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập hoặc theo điểm THCS của học sinh. Những học sinh không dự thi vào lớp 10 THPT công lập vẫn có cơ hội được tuyển vào trường THPT công lập tự chủ tài chính, THPT ngoài công lập.
Lộ trình triển khai như thế nào?
- Bộ GDĐT bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2019-2020, đây là thời điểm phù hợp để thực hiện phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hướng tiếp cận với yêu cầu của sách giáo khoa tích hợp các môn học ở bậc THCS.
- Báo cáo UBND Thành phố, tổ chức truyền thông về phương thức tuyển sinh: Tháng 03/2018.
- Tổ chức các Hội nghị hướng dẫn, quán triệt, thông tin, truyền thông: từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018.
- Công bố đề thi minh họa: Chậm nhất tháng 9/2018.
- Xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh chi tiết: Chậm nhất tháng 11/2018.
- Trình UBND Thành phố quyết định ban hành Kế hoạch tuyển sinh chính thức: Chậm nhất tháng 12/2018.
- Chuẩn bị phần mềm, trang thiết bị phục vụ chấm thi: Chậm nhất tháng 5/2019.
- Tổ chức thi, tuyển sinh: Tháng 6/2019.
Việc đổi mới phương thức tuyển sinh có tăng thêm áp lực cho học sinh không? Sở GDĐT có những giải pháp nào nhằm tránh gây áp lực đối với học sinh, cha mẹ học sinh và các nhà trường?
* Việc đổi mới phương thức tuyển sinh sẽ không gây tăng thêm áp lực cho học sinh do các bài thi môn Toán, Ngữ văn vẫn kế thừa nhưng giảm mức độ yêu cầu từ phương thức cũ; bài thi tổ hợp với mức độ yêu cầu chủ yếu ở mức thấp nhất của cấp độ nhận thức, nội dung chỉ nằm trong chương trình sách giáo khoa lớp 9 THCS.
* Một số giải pháp:
1. Đề thi:
- Nội dung đề thi thuộc chương trình lớp 9 hiện hành của Bộ GDĐT.
- Đề thi các môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận được giữ như các năm học trước; tuy nhiên đề thi sẽ được thiết kế giảm tỷ lệ các câu hỏi khó, câu hỏi nâng cao (vận dụng ở cấp độ cao) nhằm làm giảm áp lực ôn tập, thi cử cho học sinh.
- Bài thi Tổ hợp với mục tiêu dần tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới đó là “theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên”. Trong bài thi Tổ hợp có môn Ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực Ngoại ngữ của học sinh, đáp ứng đề án nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ ở trường phổ thông. Ngoài ra, bài thi Tổ hợp vừa có môn tự nhiên, vừa có môn xã hội, điều này đảm bảo tính công bằng, khách quan đối với các đối tượng học sinh.
- Phương án có bài thi Tổ hợp nhằm thực hiện đến năm học 2023-2024 thi tích hợp các môn theo chương trình sách giáo khoa mới, rất thuận lợi cho giáo viên, học sinh đã được tiếp cận, làm quen.
- Đề thi của bài Tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm khách quan:
+ Bài thi Tổ hợp gồm nhiều môn giúp cho khả năng bao quát chương trình học ở cấp THCS được thể hiện tương đối đầy đủ. Không còn tình trạng học tủ, học lệch, không còn môn chính, môn phụ, hướng học sinh tới việc “học gì thi nấy”.
+ Học sinh từng bước được tiếp cận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong bài thi, từng bước làm quen với hình thức của bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia. Việc chấm bài trắc nghiệm khách quan bằng phần mềm máy tính đảm bảo cho tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá kết quả bài thi của học sinh. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan phù hợp với những kỳ thi trên diện rộng, vừa tiết kiệm, đơn giản mà vẫn đảm bảo đánh giá được đầy đủ, chính xác năng lực người thi. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá là xu hướng phát triển của khoa học đo lường và đánh giá trên thế giới.
+ Thời lượng dự kiến làm bài thi Tổ hợp là 90 phút tương ứng với khoảng 50 câu trắc nghiệm khách quan; mỗi môn trong bài thi Tổ hợp môn Ngoại ngữ có khoảng 20 câu, các môn khác có khoảng 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan; yêu cầu về mức độ kiến thức, kỹ năng các môn trong bài thi Tổ hợp đương tương với bài kiểm tra 15 phút ở trên lớp.
+ Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan được thiết kế theo hướng ở cấp độ nhận thức thấp nhất (chủ yếu ở cấp độ nhận biết, một số ít câu ở cấp độ thông hiểu), do đó học sinh không nhất thiết phải học thêm mà chỉ chuyên cần là đáp ứng được yêu cầu.
2. Thời gian công bố bài thi Tổ hợp:
- Từ tháng 5/2018 đến tháng 8/2018 Sở GDĐT xây dựng cấu trúc đề thi và công bố đề thi minh họa của bài thi Tổ hợp chậm nhất vào tháng 9/2018 giúp giáo viên và học sinh có thể tham khảo, làm quen với định dạng của đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập.
- Công bố chọn bài thi Tổ hợp vào tháng 3/2019 nhằm tránh việc học sinh chỉ tập trung học ở một số môn thi, giảm hiện tượng giáo viên ở các môn không thi có suy nghĩ dễ dãi trong yêu cầu, đánh giá quá trình học tập của học sinh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện ở bậc THCS.
3. Tuyển sinh vào trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập:
Trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được phép tuyển sinh theo phương thức xét tuyển từ kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp THCS, không nhất thiết phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của các trường công lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập, giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT bằng hình thức thi tuyển, trong đó có bài thi Tổ hợp đã được áp dụng, triển khai thành công ở nhiều tỉnh, thành phố, nó đã khẳng định lợi ích đích thực cho học sinh, giáo viên, nhà trường, xã hội và các cấp quản lý. Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ năm học 2019-2020 kế thừa được những ưu điểm và khắc phục các hạn chế của phương thức tuyển sinh từ những năm học trước, góp phần triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới giáo dục, chủ động đón nhận chương trình giáo dục phổ thông mới, phù hợp với tình hình thực tế. Với giải pháp mới này, nếu có một áp lực, đó chính là áp lực đưa mọi cuộc thi cử ở bậc phổ thông về đúng với giá trị của nó, phản ánh đúng năng lực và trình độ học sinh, tăng tính khách quan, công bằng, minh bạch trong công tác tuyển sinh.
theo website thcs ngô sĩ liên
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2019-2020 Reviewed by nguyen tuan on 10:33:00 Rating: 5 Đăng ký học thử miễn phí GIA SƯ TRỰC TUYẾN TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP tại đây:>>>>>  Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 từ năm ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.