Toán 12 Nâng cao - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Hay nhất
Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Toán 12 Nâng cao


Chương I. ỨNG DỤNG GIỚI HẠN VÀ ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bài 1. Đồ thị hàm số. Một số phép biến đổi đồ thị

Bài 2. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Bài 3. Khảo sát một số hàm đa thức

Bài 4. Khảo sát một số hàm phân thức

Bài 5. Một số dạng toán liên quan đến đồ thị hàm số
Chương II. HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài 1. Mở rộng khái niệm hàm số lũy thừa

Bài 2. Lôgarit

Bài 3. Hàm số mũ, hàm số lũy thừa và hàm số lôgarit

Bài 4. Ứng dụng hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 5. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

Bài 6. Đại cương về hệ phương trình mũ và lôgaritChương III. NGUYÊN HÀN, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Nguyên hàm

Bài 2. Tích phân

Bài 3. Ứng dụng hình học của tích phân
Chuyên đề 1. PHƯƠNG PHÁP CHƯNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 1. Sử dụng phương pháp kinh điển để chứng minh bất đẳng thức

Bài 2. Sử dụng công cụ đạo hàm trong giải toán bất đẳng thức

Bài 3. Bất đẳng thức và bài toán cực trị

Chuyên đề 2. PHƯƠNG TRÌNH HÀM

Bài 1. Đại cương về phương trình hàm

Bài 2. Phương trình hàm trên tập số thực

Bài 3. Phương trình hàm trên các tập hợp rời rạc

Bài 4. Phương trình hàm đa thứcChuyên đề 3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỔ SUNG CHƯƠNG “ NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG”

Bài 1. Bổ sung về kĩ thuật tính tích phân và nguyên hàm

Bài 2. Bất đẳng thức tích phân và ứng dụng

Bài 3. Phương trình vi phân cấp 1 và ứng dụng


Chuyên đề 4. SỐ HỌC

Bài 1. Lí thuyết chia hết

Bài 2. Lí thuyết đồng dư

Bài 3. Một số hàm số học và ứng dụng

Bài 4. Cấp của một số nguyên dương Căn nguyên thủy

Bài 5. Phương trình nghiệm nguyên

Bài 6. Số chính phương modulopChương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

Bài 1. Hình đa diện và khối đa diện

Bài 2. Phép dời hình trong không gian

Bài 3 Hình đa diện đều và khối đa diện đều

Bài 4. Thể tích các khối đa diệnChương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN

Bài 1. Mặt càu , khối cầu

Bài 2 Mặt trụ. Hình trụ. Khối trụ. Mặt nón. Hình nón. Khối nón

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỊA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN


Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2. Phương trình mặt phẳng

Bài 3. Phương trình đường thẳng

Bài 4. Mặt cầuChuyên đề 1. MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA HÌNH HỌC TỔ HỢP

Bài 1. Hình lồi

Bài 2. Đường kính của hình

Bài 3. Cắt hình

Bài 4. Mặt phẳng kẻ ô vuông

Chuyên đề 2. LÍ THUYẾT ĐỒ THỊ

Bài 1. Khái niệm cơ bản về đồ thị

Bài 2. Các yếu tố cơ bản của đồ thị vô hướng

Bài 3. Một số loại đồ thị đơn vô hướng

Bài 4. Một số loại đồ thị có hướng

Chuyên đề 3. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Biểu diễn hình học số phức

Bài 2. Tích vô hướng. Tích lệch. Đường thẳng trong mặt  phẳng phức

Bài 3. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 4. Đường tròn. Phép nghịch đảo. Biến đổi tròn


Toán 12 Nâng cao

Toán 12 Nâng cao Reviewed by Nguyen Tuan on 07:35:00 Rating: 5 Chương I. ỨNG DỤNG GIỚI HẠN VÀ ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT HÀM SỐ Bài 1. Đồ thị hàm số. Một số phép biến đổi đồ thị ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.