Toán 9 nâng cao - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Hay nhất
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Toán 9 nâng cao
CÁC CHUYÊN ĐỀ CƠ BẢN


Chương I. CĂN THỨC


Chuyên đề 1. Căn bậc hai

Chuyên đề 2. Căn bậc ba và căn bậc n

Chuyên đề 3. Bất đẳng thức

Chuyên đề 4. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa căn thức

Chuyên đề 5. Phương trình vô tỉ đơn giản

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT


Chuyên đề 6. Khái niệm hàm số và đồ thị

Chuyên đề 7. Hàm số y = ax + b và đồ thị

Chuyên đề 8. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Chuyên đề 9. Hệ số góc của đường thẳng (d): y = ax + b, a ≠ 0
                         


Chương III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chuyên đề 10. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Chuyên đề 11. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Chương IV. HÀM SỐ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Chuyên đề 12. Hàm số  và đồ thị Parabol

Chuyên đề 13. Phương trình bậc hai một ẩn

Chuyên đề 14. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Chuyên đề 15. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Chuyên đề 16. Một số hệ phương trình hai ẩn, ba ẩn

Chuyên đề 17. Phân thức hữu tỉ và xác định quan hệ
CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

Chuyên đề 18. Dấu tam thức bậc hai

Chuyên đề 19. Một số phương pháo giải phương trình nghiệm nguyên

Chuyên đề 20. Phần nguyên và ứng  dụng
Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chuyên đề 1. Hệ thức về cạnh và đường cao

Chuyên đề 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Chuyên đề 3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Chương II. ĐƯỜNG TRÒN    

Chuyên đề 4. Sực xác định đường tròn và các tính chất về đường kính, dây
Chuyên đề 5. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Chuyên đề 6. Vị trí tương đối của 2 đường tròn


Chương III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Chuyên đề 7. Liên hệ giữa cung và dây cung. Góc nội tiếp
Chuyên đề 8. Góc tạo bởi hai cát tuyến hoặc tiếp tuyến của đường tròn
Chuyên đề 9. Cung chứa góc và bài toán quỹ tích
Chuyên đề 10. Đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác
Chuyên đề 11. Độ dài đường tròn. Diện tích hình tròn


Chương IV. HÌNH TRỤ. HÌNH NÓN HÌNH CẦU

Chuyên đề 12. Hình trụ

Chuyên đề 13. Hình nón               

Chuyên đề 14. Hình cầu

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

Chuên đề 15. Đường thẳng Simson
Chuyên đề 16. Bất đẳng thức Erdos – Mordell và một vài ứng dụng
Chuyên đề 17. Định lí Ptôlêmê và đặc trưng của tứ giác nội tiếp
Toán 9 nâng cao

Toán 9 nâng cao Reviewed by Nguyen Tuan on 17:35:00 Rating: 5 CÁC CHUYÊN ĐỀ CƠ BẢN Chương I. CĂN THỨC Chuyên đề 1. Căn bậc hai Chuy...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.