Toán 7 cơ bản - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Hay nhất
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Toán 7 cơ bản

Chương
Mục

Chương I. Số hữu tỉ - Số thực

§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

 Video 1 

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ
§3. Nhân, chia số hữu tỉ

 Video 1 Video 2 

§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân , chia số thập phân
Luyện tập
§5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ
§6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)- Luyện tập
§7. Tỉ lệ thức- Luyện tập
§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau- Luyện tập
Ôn tập
Kiểm tra 45 phút
§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - Luyện tập
§10. Làm tròn số - Luyện tập
§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
§12. Số thực
 Luyện tập
Ôn tập Chương I (với sự trợ giúp của MTCT)


Chương II. Hàm số và đồ thị

§1. Đại lượng tỉ lệ thuận
§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Luyện tập
§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - Luyện tập
§5. Hàm số - Luyện tập
Kiểm tra 45 phút
§6. Mặt phẳng tọa độ
Luyện tập
§7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - Luyện tập
Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của MTCT)
Ôn tập học kỳ I
Kiểm tra học kỳ I:  90 phút (cả Đại số và Hình học)
Trả bài KT học kỳ I

ĐẠI SỐ 7 - HK II
Chương
Mục


Chương III. Thống kê

§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số - Luyện tập
§2. Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu  Luyện tập
§3. Biểu đồ - Luyện tập
§4. Số trung bình cộng - Luyện tập
Ôn tập Chương III (với sự trợ giúp của MTCT)
Kiểm tra 45 phút (Chương III)

Chương IV. Biểu thức đại số

§1. Khái niệm về biểu thức đại số
§2. Giá trị của một biểu thức đại số
§3. Đơn thức
§4. Đơn thức đồng dạng
Luyện tập
§5. Đa thức
§6. Cộng, trừ đa thức - Luyện tập
§7. Đa thức một biến
§8. Cộng, trừ đa thức một biến
Luyện tập
§9. Nghiệm của đa thức một biến
Luyện tập
Ôn tập Chương IV (với sự trợ giúp của MTCT)
Kiểm tra 45 phút (Chương IV)
Ôn tập cuối năm phần Đại số
Kiểm tra cuối năm (90 phút  gồm đại số và hình học)
Trả bài kiểm tra cuối năm( phần Đại số)


HÌNH HỌC 7 - HK I

Chương
Mục

Chương I. Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song

§1. Hai góc đối đỉnh 

 Video 1 

- Luyện tập


§2. Hai đường thẳng vuông góc

 Video 1

- Luyện tập

§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

§4. Hai đường thẳng song song

Luyện tập

§5. Tiên đề Ơclít về đường thẳng song song

Luyện tập

§6. Từ vuông góc đến song song

Luyện tập

§7. Định lí

Luyện tập

Ôn tập Chương I
Kiểm tra 45 phút                                            
Chương II. Tam giác
(30 tiết)

§1. Tổng ba góc của một tam giác - Luyện tập
§2. Hai tam giác bằng nhau

Luyện tập

§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
 cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c) - Luyện tập
§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
cạnh-góc-cạnh (c.g.c) - Luyện tập
§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc (g.c.g) - Luyện tập  
Ôn tập học kỳ I

Trả bài kiểm tra học kì gồm cả hình và đại

Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần hình học)


HÌNH HỌC 7 -  HK II

Chương
Mục
Chương II. Tam giác
Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

§6. Tam giác cân - Luyện tập

§7. Định lý Pitago - Luyện tập

Luyện tập

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Luyện tập
Thực hành ngoài trời
Ôn tập Chương II( Với sự hỗ trợ của MTCT)
Kiểm tra 45 phút


Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố của tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - Luyện tập

§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - Luyện tập

§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức - Luyện tập

§4. Tính chất ba trung tuyến của tam giác - Luyện tập

§5. Tính chất tia phân giác của một góc - Luyện tập

§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác- Luyện tập

§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - Luyện tập

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Luyện tập

§9. Tính chất ba đường cao của tam giác - Luyện tập

Ôn tập Chương III

Ôn tập HK II

Ôn tập cuối năm

Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần hình học)

Toán 7 cơ bản


                                                         
                                                                  
          

                                                                  


Toán 7 cơ bản Reviewed by Nguyen Tuan on 16:02:00 Rating: 5 Chương Mục Chương I. Số hữu tỉ - Số thực §1.   Tập hợp Q các số hữu tỉ   Vid...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.