Toán 6 cơ bản - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Hay nhất
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Toán 6 cơ bảnChương
Mục


Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.

§1.Tập hợp. Phần tử của tập hợp.

 Video 1


§2.Tập hợp các số tự nhiên 

 Video 1


§3.Ghi số tự nhiên : 

 Video 1 


§4.Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Luyện tập

§5.Phép cộng và phép nhân - Luyện tập
§6.Phép trừ và phép chia

Luyện tập

§7.Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Luyện tập

§8.Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.

§9.Thứ tự thực hiện các phép tính.

Luyện tập

Ôn tập.

Kiểm tra 45 phút

§10.Tính chất chia hết của một tổng

§11.Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Luyện tập

§12.Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
  Luyện tập

§13.Ước và bội.

§14.Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố  - Luyện tập         

§15.Phân tích một số ra thừa số nguyên tố -

Luyện tập.

§16.Ước chung và bội chung
  Luyện tập.

§17.Ước chung lớn nhất - Luyện tập

§18.Bội chung nhỏ nhất - Luyện tập

Ôn tập chương I

Kiểm tra 45phút (Chương I)Chương II. Số nguyên

 §1.Làm quen với các nguyên âm

 §2.Tập hợp các số nguyên
 §3.Thứ tự trong tập hợp các số nguyên        

Luyện tập

§4.Cộng hai số nguyên cùng dấu.

§5.Cộng hai số nguyên khác dấu.

 Luyện tập

§6.Tính chất của phép cộng các số nguyên - Luyện tập

§7.Phép trừ hai số nguyên - Luyện tập

§8. Quy tắc dấu ngoặc – Luyện tập 

Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I  (90 phút - cả số và hình)
  Trả bài  kiểm tra học kì I

                         

PHẦN SỐ HỌC 6 - HK II

Chương
Mục


§9.Quy tắc chuyển vế

§10.Nhân hai số nguyên khác dấu

§11.Nhân hai số nguyên cùng dấu

Luyện tập

§12.Tính chất của phép nhân - Luyện tập.

§13.Bội và ước của một số nguyên

Ôn tập chương II

Kiểm tra 45 phút(chương II)Chương III. Phân số
(43 tiết)
§1.Mở rộng khái niệm phân số.

§2.Phân số bằng nhau.

§3.Tính chất cơ bản của phân số .

§4.Rút gọn phân số - Luyện tập
§5.Quy đồng mẫu nhiều phân số - Luyện tập

§6.So sánh phân số

§7.Phép cộng phân số - Luyện tập

§8.Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Luyện tập

§9.Phép trừ phân số - Luyện tập

Luyện tập

§10.Phép nhân phân số

§11.Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Luyện tập
§12.Phép chia phân số -  Luyện tập

§13.Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Luyện tập.
Ôn tập các phép tính về phân số và số thập phân
(với sự trợ giúp của MTCT)
Kiểm tra 45 phút

§14.Tìm giá trị phân số của một số cho trước -
Luyện tập
§15.Tìm một số biết giá trị một phân số của nó - Luyện tập
§16.Tìm tỷ số của hai số - Luyện tập
§17. Biểu đồ phần trăm - Luyện tập

Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của MTCT)
Ôn tập HKII.
Kiểm tra HKII (90 phút - cả số và hình)

Trả bài kiểm tra HKII


PHẦN HÌNH HỌC – HK I

Chương
Mục


Chương I. Đoạn thẳng

§1.Điểm. Đường thẳng

Video 1

§2.Ba điểm thẳng hàng

 Video 1

§3.Đường thẳng đi qua hai điểm
§4.Thực hành trồng cây thẳng hàng
§5.Tia.
Luyện tập
§6.Đoạn thẳng
§7.Độ dài đoạn thẳng
§8.Khi nào thì AM + MB = AB.
Luyện tập
§9.Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
§10. Trung điểm của đoạn thẳng. Luyện tập
Ôn tập chương I                       
Kiểm tra 45 phút ( chương I)

PHẦN HÌNH HỌC – HK II

Chương
MụcChương II. Góc
(15 tiết)
§1. Nửa mặt phẳng
§2. Góc
§3. Số đo góc
§4 Vẽ góc cho biết số đo.
§5 Khi nào thì 
Luyện tập
§6.Tia phân giác của góc.
Luyện tập
§7.Thực hành: Đo góc trên mặt đất
§8.Đường tròn
§9.Tam giác.
Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của MTCT)
Kiểm tra 45 phút ( chương II)


Toán 6 cơ bản
Toán 6 cơ bản Reviewed by Nguyen Tuan on 15:47:00 Rating: 5 Chương Mục Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. ...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.