Toán 10 nâng cao - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Hay nhất
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Toán 10 nâng cao



                 




Chương I. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP, ÁNH XẠ

Bài 1. Mênh đề

Bài 2. Mệnh đề chứa biến

Bài 3. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Bài 5. Ánh xạ

Bài 6. Số gần đúng và sai số







Chương II. HÀM SỐ

Bài 1. Khái niệm hàm số

Bài 2. Các phép toán cơ bản về hàm số

Bài 3. Các tính chất cơ bản của hàm số

Bài 4. Một số hàm số cơ bản

Bài 5. Các phép biến đổi trên đồ thị hàm số

Bài 6. Đại cương về phương trình hàm






Chương III. BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 1. Số thực

Bài 2. Khái niệm bất đẳng thức

Bài 3. Các đại lượng trung bình của hai số không âm

Bài 4. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhận
Bài 5. Bất đẳng thức Cauchy






Chương IV. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Bài 1. Đại cương về phương trình, bất phương trình

Bài 2. Phương trình, bất phương trình bậc nhất và bậc hai

Bài 3. Một số dạng phương trình, bất phương trình thường gặp

Bài 4. Cá phương pháp đặc biệt giải phương trình



Chương V. HỆ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Bài 1. Đại cương về hệ phương trình, hệ bất phương trình
Bài 2. Một số dạng hệ phương trình

Bài 3. Một số dạng hệ bất phương trình




Chuyên đề 1. Một số bất đẳng thức cổ điển

Bài 1. Bất đẳng thức Chebyshev

Bài 2. Bất đẳng thức Holder

Bài 3. Khai triển Abel và bất đẳng thức hoán vị



Chuyên đề 2. Một số vấn đề của toán tổ hợp

Bài 1. Nguyên lí Dirichlet

Bài 2. Bất biến và đơn biến

Bài 3. Nguyên lí cực hạn







Chương 1. VECTƠ

Bài 1. Vectơ và các phép toán vectơ

Bài 2. Sự biểu thị Vectơ. Phép chiếu vectơ

Bài 3. Tọa độ của vectơ trên trục và một vài  vấn đề có liên quan

Bài 4. Tọa độ trên mặt phẳng







Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. Góc và cung lượng giác

Bài 2. Các giá trị lượng giác của một góc (cung)

Bài 3. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 4. Hệ thức lượng giác trong tam giác

Bài 5. Hệ thức lượng trong đường tròn.

Bài đọc thêm. Tỉ số kép với góc định hướng. Tỉ số kép của bốn điểm trên đường tròn







Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Phương trình tham số của đường thẳng

Bài 2. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Bài 3. Khoảng cách và góc

Bài 4. Đường tròn

Bài 5. Đường elip

Bài 6. Đường hypebol

Bài 7. Đường Parabol








Chương IV. CÁ PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Đại cương về phép biến hình trong mặt phẳng

Bài 2. Phép đối xứng qua tâm

Bài 3. Phép đối xứng qua đường thẳng

Bài 4. Phép tịnh tiến

Bài 5. Phép quay quanh một điểm

Bài 6. Phép dời hình

Bài 7. Phép vị tự

Bài 8. Phép co dãn


                                                          








Chuyên đề. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Định lí đường tròn 9 điểm Euler. Đường thẳng Euler trong tam giác

Bài 2. Đường thẳng Simson và đường thẳng Steiner

Bài 3. Định lí Ptolemy

Bài 5. Tứ giác toàn phần

Bài 6. Đường thẳng Newton

Bài 7. Định lí Ceva, định lí Menelaus và định lí Desargues

Bài 8. Đường tròn Apollonius

Bài 9. Định lí con bướm

Bài 10. Định lí Euler về tam giác pedal

Bài 11. Một số quỹ tích cơ bản

Bài 12. Một số bài toán dựng hình bằng thước và compa




Toán 10 nâng cao


Toán 10 nâng cao Reviewed by Nguyen Tuan on 17:38:00 Rating: 5                   Chương I. MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP, ÁNH XẠ Bài 1. Mênh đề Bài 2. Mệnh đề chứa biến ...

2 nhận xét:

  1. thây ơi làm thế nào đê em nhân đc bài giảng aj?

    Trả lờiXóa
  2. Các em đăng ký học sẽ được xem bài giảng

    Trả lờiXóa

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.