Toán 10 cơ bản - Học Lại Từ Đầu

728x90 AdSpace

Hay nhất
Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Toán 10 cơ bản


I. ĐẠI SỐ

Chương
Mục
Chú thích
I - Mệnh đề -Tập hợp.

§1. Mệnh đề : 

Mệnh đề  -  Mệnh đề ( tiếp )


Luyện Tập

§2. Tập hợp

§3. Các phép toán tập hợp. Luyện Tập

§4. Các tập hợp số

§5. Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I

II - Hàm số bậc nhất và bậc hai§1. Hàm số

§2. Hàm số y = ax + b

Luyện Tập

§3. Hàm số bậc hai. Luyện Tập

Ôn tập chương II

Kiểm tra 45’

III - Phương trình và hệ phương trình.

§1. Đại cương về phương trình

§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Luyện Tập

§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Luyện Tập (có thực hành giải toán trên MTBT)

Ôn tập chương III

Kiểm tra 45’

IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình

§1. Bất đẳng thức

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Ôn tập cuối học kỳ I

Kiểm tra cuối học kỳ I

Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I

IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Luyện Tập

§3. Dấu của nhị thức bậc nhất

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Luyện Tập

§5. Dấu của tam thức bậc hai

Luyện Tập

Ôn tập chương IV

Kiểm tra 45’

V - Thống kê
§4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Luyện Tập

Ôn tập chương IV
(có thực hành giải toán trên MTBT)

§1. Cung và góc lượng giác

Luyện Tập

§2.Giá trị lượng giác của một cung

Luyện Tập

VI - Góc lượng giác và cung lượng giác
Kiểm tra 45’

§3. Công thức lượng giác

Luyện Tập

Ôn tập chương VI

Ôn tập cuối năm

Kiểm tra cuối năm

Trả bài kiểm tra cuối năm


II. HÌNH HỌC

Chương
Mục
Chú thích
I - Vectơ

§1. Các định nghĩa : 

Các định nghĩa

Các định nghĩa


Câu hỏi và bài tập

§2. Tổng và hiệu của hai vectơ

 Tổng của hai véctơ 


Câu hỏi và bài tập

§3. Tích của vectơ với một số

Câu hỏi và bài tập

Kiểm tra 45’

§4. Hệ trục toạ độ

Câu hỏi và bài tập

Câu hỏi và bài tập cuối chương I

II - Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
§1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ
 0o  đến 180o

Câu hỏi và bài tập

§2. Tích vô hướng của hai vectơ

Câu hỏi và bài tập

Ôn tập cuối học kỳ I

Kiểm tra cuối học kỳ I

Trả bài kiểm tra cuối học kỳ I

§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Câu hỏi và bài tập

Câu hỏi và bài tập cuối chương II

III - Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng
§1. Phương trình đường thẳng

Câu hỏi và bài tập

Kiểm tra 45’

§2. Phương trình đường tròn

Câu hỏi và bài tập

§3. Phương trình đường Elíp

Câu hỏi và bài tập

Câu hỏi và bài tập cuối chương III


Ôn tập cuối năm

Kiểm tra cuối năm

Trả bài kiểm tra cuối năm
Toán 10 cơ bản

Toán 10 cơ bản Reviewed by Nguyen Tuan on 16:25:00 Rating: 5 I. ĐẠI SỐ Chương Mục Chú thích I - Mệnh đề -Tập hợp. §1. Mệnh đề :  Mệnh đề  -   Mện...

Không có nhận xét nào:

Thầy Tuấn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng cám ơn.